Gummans

Bilder från övergivna hus mellan åren 2019-2021
villan som sakta förfaller

2019

2021

Gummans hus
Längs med vägen

Corona

You may also like

Back to Top